Alarm kan voortaan gekoppeld worden aan Atrium

 1. Atrium kan vanaf heden gekoppeld worden aan een (bestaand of nieuw) alarmsysteem. Hierdoor kunt u dubbele handelingen vermijden.
  Voorbeeldsituatie:
  Een alarm dat gewapend is en niet gekoppeld is aan Atrium, dient u te ontwapenen door bijvoorbeeld een code in te geven. Indien dat alarm gekoppeld zou zijn aan Atrium, volstaat het om uw badge aan een lezer te presenteren om het alarm te ontwapenen. Dit is sneller en handiger.

   
 2. Personen die op een welbepaald tijdstip toegang hebben tot het gebouw (door bv. hun kaart aan een lezer te presenteren), zullen het gebouw niet meer kunnen betreden wanneer het alarm dat gekoppeld is aan Atrium gewapend is. Enkel bevoegde personen, die de code van het alarm hebben/die een badge of kaart met ontwapeningsfunctie (in Atrium) hebben, zullen het gebouw kunnen betreden en het alarm kunnen ontwapenen. U kunt zelf bepalen wie de rechten heeft om het alarm in te schakelen (= wapenen) en/of uit te schakelen (= ontwapenen).
   
 3. Een alarm dat gekoppeld is aan Atrium kan vanuit de Atrium webserver bediend worden.

Belangrijk: Controleer of wat u wil doen toegelaten is door de lokale wetgeving.