Contacteer ons: +32 (0) 56 73 93 00 - E-mail: info@cdvibenelux.com

Security to access

GDPR

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Deze verklaring betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens. Deze verklaring is niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Met deze verklaring informeren we u over ons beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Algemene informatie

Waar kan u terecht bij vragen over uw gegevens?

U kunt ten allen tijde contact opnemen met CDVI Benelux, Otegemstraat 241 te 8550 Zwevegem, Telefoon +3256739300 of via mail op info@cdvibenelux.com.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uitsluitend onze eigen werknemers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben inzage in de gegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere onderaannemers die persoonsgegevens verwerken (verwerkers), of andere vennootschappen van de CDVI Group. Enkel aan gerechtelijke of politionele autoriteiten wanneer de wet dat vereist.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft verschillende rechten:

  • U heeft steeds een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
  • U heeft steeds een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
  • U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij over u verwerken, definitief te wissen.
  • U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

U kan uw verzoek m.b.t. uw rechten of vragen over privacy richten aan ons via e-mail. Wij zullen op alle dergelijke verzoeken reageren.

Type gegevens en doelgebruik

Wij bewaren uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om u beter tot dienst te kunnen zijn en u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. De persoonsgegevens die opgeslagen worden beperken zich tot de naam en voornaam, bedrijfsnaam, professioneel mail-adres en professioneel telefoonnummer.

U bent een installateur

Indien u onze producten installeert, verwerken wij uw persoonsgegevens voor

  • Het bieden van technische ondersteuning en dit uitsluitend op uw eigen verzoek.
  • Het toesturen van commerciĆ«le informatie over de producten. U kan uw toestemming steeds intrekken.

U bent een distributeur

Indien u verkoper bent van onze producten, verwerken wij uw persoonsgegevens voor

  • Het toesturen van relevante informatie over ons productaanbod en onze diensten
  • Het toesturen van commerciĆ«le informatie over de producten. U kan uw toestemming steeds intrekken.

U bent een consument en klant (B2C)

Als eindgebruiker worden uw gegevens niet opgeslagen

Wijzigingen in deze privacyverklaring
CDVI Benelux behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. We zullen uw rechten onder dit beleid niet verminderen zonder uw toestemming. Als we ons Beleid wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen en eveneens de datum 'Laatst bijgewerkt' onderaan deze pagina vermelden. Om deze redenen raden we u aan deze privacy verklaring regelmatig te lezen.
Uw voortdurende gebruik van de website of toegang tot inhoud die op de website wordt geplaatst, betekent dat u akkoord gaat met het gewijzigde beleid. Als er wijzigingen zullen worden aangebracht in het gebruik van uw persoonlijke informatie op een manier die wezenlijk verschilt van die welke werd vermeld op het moment van verzamelen, zullen wij u op de hoogte brengen door een kennisgeving op onze site te plaatsen. Als u bezwaar hebt tegen een van de wijzigingen of het algemene beleid, neemt u dan contact met ons op via info@cdvibenelux.com

Back to Top